iletişim
Shengen Vizesi

İşverenler:

Konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe (antetli kağıda ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından)

Son 3 aylık işletilmiş Banka hesabı ıslak imzalı, kaşeli (başvurana ait)

Gayrimenkul tapu fotokopisi

Yeni tarihli faaliyet belgesi (Ticaret, Sanayi Odası veya kayıtlı meslek birliğinden)

Ticari Sicil gazetesi fotokopisi

Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)

İmza Sirküleri fotokopisi

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ikamet adresinin de belirtildiği)

Sgk 4a ve 4b Hizmet dökümü ıslak imza ve kaşeli

Sağlık Sigortası (TURA KATILANLARA ACENTAMIZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR)

 

Ücretliler:

İşverenden tanıtma ve izin belgesi (İlgili konsolosluğa hitaben ve şirketin imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından)

Şirketin İmza Sirküleri

Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)

Yeni tarihli faaliyet belgesi (Ticaret, Sanayi Odası veya kayıtlı meslek birliğinden)

Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi

Sigorta işe giriş bildirgesi (SSK giriş bildirgesi)

4 a  Sigorta Hizmet Dökümü ıslak imza ve kaşeli

Son üç aylık bordro

Son 3 aylık işletilmiş Banka hesabı ıslak imzalı, kaşeli

Gayrimenkul tapu fotokopisi

Kredi kartları fotokopisi

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ikamet adresinin de belirtildiği)

Sağlık Sigortası (TURA KATILANLARA ACENTAMIZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR)

 

Ev Hanımları:

Konsolosluğa hitaben dilekçe

Gayrimenkul tapu fotokopisi

Son 3 aylık işletilmiş Banka hesabı ıslak imzalı, kaşeli ve eşi çalışıyor veya işveren ise ilgili bölümdeki evrakların tamamı eklenecektir.

Evlilik cüzdanı fotokopisi

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ikamet adresinin de belirtildiği)

Sağlık Sigortası (TURA KATILANLARA ACENTAMIZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR)

 

Öğrenciler:

Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi

18 yaş dolmamış ise anne ve babadan muvafakatname 

Aile işveren veya bordrolu ise, ilgili bölümdeki evrakların tamamı eklenecektir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ikamet adresinin de belirtildiği)

Sağlık Sigortası (TURA KATILANLARA ACENTAMIZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR)

 

Emekliler:

Konsolosluğa hitaben dilekçe

Emekli cüzdanı fotokopisi

Gayrimenkul tapu fotokopisi

Son 3 aylık işletilmiş Emekli Banka hesabı ıslak imzalı, kaşeli

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ikamet adresinin de belirtildiği)

 

ÖNEMLİ BİLGİLER:

Yeni çekilmiş, rötuşsuz ve arka fonu beyaz 2 adet biometrik fotoğraf

Tur hareket tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport olmalıdır

Vize başvuru formları şahsen yolcular tarafından imzalanmalıdır.

Eşler, evlilik cüzdanı fotokopisi koymalıdır.

Kimlik fotokopisi

Banka hesap cüzdanı, son 3 aylık hesap hareketini gösteren ve hesabında en az 5 bin lira bakiye olan hesap olmalıdır.

Konsolosluklar, eksiksiz evrak teslimi yapılsa bile misafiri şahsen görmek isteyebilirler. Böyle bir durumda randevu bilginiz acentemiz tarafından size iletilecektir.

Vize alımı konusunda şirketimizin hiçbir sorumluluğu yoktur. Seyahat acentesi müşteri ve konsolosluk arasında sadece aracıdır.

Schengen ülkeleri için vize başvurusu yaparken 22 Eylül 2014 sonrası parmak izi vermemiş olan her misafir, aracı kuruma şahsen gelerek parmak izi vermek zorundadır.

 

OHAL KAPSAMINDA Pasaport Bilgilendirmesi;

Misafirlerin doğum tarihlerinin ve pasaport bilgilerinin ve TC kimlik numaralarının eksiksiz olarak B2B rezervasyon sistemine girilmesi zorunludur, bilgileri eksik yolcuların gemiye girişte yaşayacağı olası aksiliklerden tarafınız sorumludur.

Bordo pasaportlu (Normal pasaport sahipleri) yolcularımızın çıkışında bir sorun olmayıp, misafirlerimizin SGK sorgulaması yapılarak devlet memuru olmamaları halinde çıkabiliyor. Dolayısı ile bu sorgulama sürecinin daha hızlı olması için misafirlerimizin SGK sicil kayıtlarını yanlarına almaları zorunlu olup.Aksi takdirde SGK’sı yanlarında olmayan yolculara Liman Polisi tarafından gemiye giriş izni verilmeyecektir.

Aktif çalışan devlet memuru ise yurtdışına çıkabileceğine dair izin kağdı ve SGK sicil kayıtlarını alması gerekmektedir. Emekli olanların ise kurumlarından yazı ile çıkışları mümkün. Emekli kartlarını ve yine SGK sicil kayıtlarını yanlarına almaları gerekmektedir. Aksi takdirde SGK’sı yanlarında olmayan yolculara Liman Polisi tarafından gemiye giriş izni verilmeyecektir.

Yeşil ve Gri pasaport sahipleri ise aktif görevde ise yurtdışına çıkmak için SGK hizmet dökümü ve çalıştıkları kurumdan izin kağdı almaları gerekmektedir. Emekli ise, Mit, Tem ve Bakanlık soruşturmaları sonucu çıkabiliyor. SGK sicil kayıtlarını yanlarına almaları zorunludur.

Ev hanımları ve öğrencilerin ise; çalışmadıklarına dair SGK’ya gidip 4A, 4B ve 4C bölümlerinden bu kişin bizde kaydı yoktur diye kaşeli ve imzalı yazı almaları gerekmektedir, ayrıca öğrencilerin okullardan alınan öğrenci belgelerini ve öğenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.  


ÖNEMLİ DUYURU:
25 EYLÜL 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN, VİZE BİLGİ SİSTEMİ (VİSA INFORMATİON SYSTEM-VIS) TÜRKİYE'DE KULLANILMAYA BAŞLANACAKTIR. VIS İLK OLARAK EKİM 2011'DE KUZEY AFRİKA'DA BAŞLAMIŞ VE DÜNYA GENELİNDEKİ AB SCHENGEN ÜLKELERİ'NİN KONSOLOSLUK VE ELÇİLİKLERİNDE GİDEREK YAYGINLAŞMAYA BAŞLAMIŞTIR (*). VIS'İN AMACI VİZE BAŞVURU SÜRECİNİ VE SINIR KONTROL PROSEDÜRLERİNİ BASİTLEŞTİRMEK VE AYNI ZAMANDA BELGE SAHTECİLİĞİ VE KİMLİK HIRSIZLIĞININ ÖNÜNE GEÇMEKTİR.

VIS'İN ALTINDA, TÜM PASAPORT TÜRLERİ İÇİN ZORUNLU PARMAK İZİ YER ALMAKTADIR. KONSOLOSLUK BÖLÜMLERİ TÜM VİZE BAŞVURU SAHİPLERİNDEN BİYOMETRİK VERİ –ON PARMAĞIN PARMAK İZİ- ALMAK ZORUNDADIR. BUNA İSTİNADEN, TÜM BAŞVURU SAHİPLERİ, UYRUKLARI NE OLURSA OLSUN, VİZE BAŞVURUSU SIRASINDA VİZE BAŞVURU MERKEZİ’NE VE EĞER İSTENİRSE, TÜRKİYE'DEKİ YUNANİSTAN ELÇİLİĞİ/YUNANİSTAN KONSOLOSLUĞU'NUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE ŞAHSEN GELMELERİ GEREKMEKTEDİR.
(*)[1] ALMANYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA, ESTONYA, FİNLANDİYA, FRANSA, HOLLANDA, İSPANYA, İSVEÇ, İSVİÇRE, İTALYA, İZLANDA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURG, MACARİSTAN, MALTA, NORVEÇ, POLONYA, PORTEKİZ, SLOVAKYA, SLOVENYA, YUNANİSTAN

AŞAĞIDA BELİRTİLEN TÜRDEKİ BAŞVURU SAHİPLERİ PARMAK İZİ VERME ZORUNLULUĞUNDAN MUAFLARDIR (VİZE KODU'NUN 13(7)'NCİ MADDESİNE GORE): ANCAK ŞAHSEN BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.
12 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLAR; ANCAK ŞAHSEN BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.
PARMAK İZİ ALINMASI FİZİKSEL OLARAK İMKANSIZ OLAN KİŞİLER. 10 PARMAKTAN DAHA AZ SAYIDAKİ PARMAĞIN PARMAK İZİNİN ALINMASI MÜMKÜN İSE, MAKSİMUM SAYIDA PARMAK İZİ ALINIR. FAKAT BU İMKANSIZLIK DURUMU GEÇİCİ İSE, BAŞVURU SAHİBİNİN BİR SONRAKİ BAŞVURUDA PARMAK İZİ VERMESİ GEREKMEKTEDİR. 4(1), (2) VE (3)'NCÜ MADDELER İLE BELİRTİLEN YETKİN OTORİTELER, BU TÜR GEÇİCİ İMKANSIZLIKLARIN SEBEPLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEME HAKKINA SAHİPTİR. ÜYE ÜLKELER, ALIM İŞLEMİ SIRASINDA ZORLUKLAR ÇIKMASI HALİNDE BAŞVURU SAHİBİNİN İTİBARINI GARANTİ ALTINA ALACAK UYGUN PROSEDÜRLERİN VARLIĞINDAN EMİN OLMALIDIR.

Tur Arama   Otel Arama
Tarih:
 
Kategori:


>>> Tur Takvimi <<<
Kategoriler